اطلاعیه 8 - فرآیند تقاضا جهت چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات
1398/05/15

پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرش نهایی گردیده است و ثبت نام خود را نهایی نموده اند جهت چاپ در مجلات طبق مراحل زیر عمل نمایند :

1- لیست مجلات:

1-JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH- ISI / WOS

2-National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald- ISI / WOS

3-Journal of Advanced Pharmacy Education and Research [JAPER]-SCOPUS

4- International Journal of English Linguistics-ISI / WOS

5- PHILOSOPHY AND COSMOLOGY-FILOSOFIYA I KOSMOLOGIYA-ISI / WOS

 

2- ارسال یک ایمیل تقاضای چاپ به شیوه ی زیر به آدرس ایمیل  journal.accept@gmail.com

موضوع ایمیل : تقاضای چاپ در مجلات - از طرف سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

متن ایمیل : نام مجله یا مجلات انتخابی
پیوست ایمیل : نسخه انگلیسی مقاله

نکات :
- جهت تقاضا در مجلات باید در کنفرانس ثبت نام نهایی نموده باشید.

 -مجلات اعلام شده مشمول هزینه می باشند.

 - مجلات علمی تخصصی رایگان متعاقبا اعلام می گردند.

- چنانچه نیاز به ترجمه دارید می توانید از ایمیل زیر تقاضا نمایید . با 20 درصد تخفیف انجام می شود.

translate.tract@gmail.com